Aura Nedir?

Canlı cansız her varlığın etrafını çevreleyen elektromanyetik alana AURA denir. Bu alan, teknolojik olarak Kirlian Fotoğraflarıyla da tespit edilmiştir. Tüm katmanlar, özel bir disiplinle geliştirilmediği sürece çıplak gözle görülmez. Reiki uygulamaları bizim aura görebilme yetimizi geliştirmekle birlikte, bize onu yorumlayabilme bilgisi ile donatmaz. Gördüğümüz ya da Kirlian tekniği ile yakalanan, anın resmidir aslında. Detaylı aura okuması özel bir eğitim ve yetenek gerektirmektedir.

Yine de auranın genel renkleri ve her katmanın genişliği bize genel sağlık durumumuzla ilgili bilgi verebilmektedir. Ne kadar parlak ve geniş o kadar iyidir özetle.

Auranın pek çok katmandan oluştuğunu söyleyebiliriz, ancak biz Reiki uygulamalarında daha çok fiziksel bedeni saran 4 ana katmanla ilgileniriz.

Bu katmanlar sırasıyla eterik beden, duygusal beden, zihinsel beden ve ruhsal bedendir.

ETERİK BEDEN

Bu bedene fiziksel bedenin ikizi de diyebiliriz çünkü onu 1-3 cmlik bir tabaka olarak bir eldiven gibi sarar. Çakralarımız da bu beden üzerindedir ve auranın en dış katmanlarından gelen enerjileri fizik bedenimiz üzerindeki organlara ve sistemlere uyumlu hale getirmekle yükümlüdürler.

Gümüşi bir renge sahiptir ve dikkatli bakıldığında görülebilir. Eski resim ve ikonalarda bedenin çevresindeki ışık ve baş bölgesindeki hale aslında dönem sanatçılarının bu bedeni gördüğü ve resmetmeye çalıştığının kanıtıdır.

DUYGUSAL BEDEN

Eterik bedenin üstünde yaklaşık 20-30 cm çapında bir alana sahiptir. Bu alana yaklaşan biri olduğunda tam olarak duyguyu anlayamasak da o kişinin olumlu ya da olumsuz bir duygu içinde olup olmadığını içsel olarak algılayabiliriz. Tüm duygularımızı barındırır ve anlık olarak duygu durumumuza göre rengi değişebilmektedir. Örneğin meditasyon yaparken maviye, öfkelendiğimizde koyu kırmızıya dönüşebilir.

ZİHİNSEL BEDEN

Duygusal bedenin üstünde yaklaşık 30-50 cm çapında bir alana sahiptir. Bu alana yaklaşan biri olduğunda tam olarak düşünceyi anlayamasak da kişinin olumlu ya da olumsuz bir düşünce içinde olup olmadığını içsel olarak algılayabiliriz. Bu yüzden enerjilere aşırı hassas olan insanlar, kalabalık yerlerde olmaktan hoşlanmazlar, çünkü başkalarının duygusal ve zihinsel enerji bedenleri ile iç içe geçen kendi enerji bedenleri bir süre sonra yoğun etkileşime girebilirler.

RUHSAL BEDEN

Zihinsel bedenin üstünde ve çapı kişinin tekamülüne bağlı olarak birkaç metreden kilometrelerce uzağa kadar yayılabilen bir alana sahiptir.

Aura katmanları ile ilgili en önemli bilgi, en dış katmanın en yüksek titreşime sahip olduğu, fiziksel bedene doğru indikçe titreşimin bizim katı madde olarak algıladığımız en düşük hale dönüştüğüdür.

Bireysel düzlemde bakıldığında, ruhsal bedeni gelişmiş kişiler, evrensel enerjileri en yoğun ve yararlı olacak şekilde süzerek fiziksel bedenlerine aktarabilirler. Bu kişiler toplumsal düzlemde de kitleleri etkileyen, şifalandıran ve enerjileriyle besleyen jeneratör görevi üstlenirler.

Yine auramız bizi hastalıklardan koruyan kalkanımızdır. Eğer bir dış etki bizi hastalandırıyorsa bilmeliyiz ki önce ruhsal bedenden başlayarak aşağı kadar inmektedir. Biz auramızı güçlendirdikçe hastalıkları düşünce veya duygu boyutunda durdurabilir ve fiziksel bedenimize kadar ulaşmadan bertaraf edebiliriz.